Horizon

Horizon
— v. (ho·ri·zon)

  1. a prostitute starts her day