Polaroids

Polaroids
— n. (po·lar·oids)

  1. Eskimo hemorrhoids